Om Föreningen

BRF Kronoberget 5

Information om huset och föreningen


Föreningen består av fastigheten på Kronobergsgatan 5 och utgörs av 15 lägenheter upplåtna med bostadsrätt.

Huset byggdes av Stockholms stad 1900 som bostadshus med små 1- och 2-rumslägneheter till stadens arbetare.  Gamla bygglovsritningar från 1929 visar förslag på installation av vattenklosetter till varje lägenhet 1920-talet. Innan dess var det  utedass på gården.

I mitten av 1990-talet sammanslogs ettorna i högra halvan av huset till 3:or.  Denna ritning visar sammanslagningen på plan 2 men samma sammanslagning gjordes på alla plan. Samtidigt installerades hiss.

Föreningen bildades år 2000 som köpte fastigheten av Familjebostäder. År 2006 sålde föreningen  vinden som byggdes om till en vindsvåning.

Idag består föreningen av 15 bostadsrättslägenheter fördelade på

  • 1 rok - 4 st
  • 2 rok - 4 st
  • 3 rok - 6 st
  • 5 rok  - 1 stFörening har en gemensam innergård med utemöbler, sandlåda och cykelställ.  Ett sophus med mindre separat förråd för t.ex. cyklar finns. 

Föreningen har gemensam vår- och höst-städdag för medlemmarna. På vintern har medlemmarna gemensamt skottningsansvar enligt ett rullande schema.  Skottning av innergården så att sophämtarna kommer fram ordentligt samt kontroll av istappar och snöhäng ingår.  På sommaren finns motsvarande vattnings-schema.  Vattenslang finns på innergården.Godkänd OVK är gjord våren 2016.


Radonmätning är gjord april 2018.  Halterna ligger under riktvärdet 200 Bq/m3.   

Medelvärdet av 6 mätningar är 65 Bq/m3. Högsta uppmätta värdet är 130 och lägsta är 20Bq/m3.   


Inför renovering/ombyggnad av lägenhet uppmans lägenhetsinnehavaren att läsa och i förekommande fall godkänna de krav föreningen ställer.  Prata med styrelsen angående dina planer.  Regeldokumentet hittar du här.
Styrelsen består av föjande personer

Ordförande

Nils Berggren

Sekreterare

Olof Karsvall

Ledamot

Per Nilsson

Ledamot

Alma Linder

Ledamot

Malin Haglund

Suppeleant

Vanja Klackenberg

Suppeleant

Rauno Halonen

Suppeleant

Lena Lindelöw

Mailadress till styrelsen

styrelsen@brf-kronoberget5.se

Kronobergsparken med lekpark 50 meter från huset som ligger dolt  bakom träden.

Copyright © All Rights Reserved