Mäklarinformation

BRF Kronoberget 5

Information till mäklare

Allmän information


Styrelsens sammansättning hittar du här.BRF Kronoberget 5 är en äkta förening som består av 15 lägenheter, som alla upplåts med  bostadsrätt enligt fördelningen:

 • 1 rok - 4 st
 • 2 rok - 4 st
 • 3 rok - 6 st
 • 5 rok  - 1 st


 • Organisationsnummer

769605-3540


 • Ekonomisk förvaltning

Sörskogen Konsult AB, Ann-Charlotte Hermansson

Prästgårdsgränd 4, 125 44 ÄLVSJÖ

Tel: 08-522 087 02,   epost:  lotta.hermansson@sorskogen.se


 • Medlemskap


Ansökan skickas till:   BRF Kronoberget 5, 112 38 Stockholm


Juridisk person godkännes ej.


Delat ägande godkänns.


För godkännande av medlemsskap krävs av sökanden:

- UC, ej äldre än 3 månader  

              * Registerutdrag från UC för privatperson är gratis.  Kontakta UC,  se  www.uc.se

              * Brukar kunna fås från sin bank också.

- arbetsgivarintyg.


Avgifter

Årsavgiften för lägenheter tas ut månadsvis med kvartalsvis utskick av avier.  I avgiften ingår värme och vatten.

Avgiften höjdes 2016-04-01 för att täcka tomträttsavgäldens höjning. 

Inga planerade avgiftshöjningar finns  (dec 2018).


Överlåtelseavgift

En avgift tas ut av köparen. Avgiften är bestämd till 2,5% av gällande PrisBasBelopp (PBB) avrundat neråt till närmaste jämna 50 kronor.

 

För gällande avgift kontakta ekonomiska förvaltaren.   


Pantsättningsavgift

En avgift tas ut av köparen.  Avgiften är bestämd till 1% av gällande PrisBasBelopp (PBB) avrundat neråt till närmaste jämna 50 kronor.


För gällande avgift kontakta ekonomiska förvaltaren.


TV- och Bredbands-avgifter   

TV-avgift ingår i månadsavgiften.  Obligatorisk Bredbandsavgift = 186:-/månad/lägenhet (gällande avgift sep-2019)


 • Tomrättsavgäld.

Avgiften är fastställd för perioden 2017-01-01 -- 2024-12-31  till  118.400:-/år.


 • Källarförråd

Till varje lägenhet, utom vindslägenheten,  hör ett källarförråd. Förrådet är märkt med lägenhetsnumret.


 • Parkering

Det finns inga garage- eller parkeringsplatser att hyra av föreningen.


 • Bredband

Fiber är installerat i alla lägenheter mars 2017. 

Bredbandsleverantör: Bahnhof, 1000/1000 Mbit/s.  Obligatorisk bredbandsavgift tillkommer på månadsavgiften.


 • TV

Begränsat kanalutbud från ComHem ingår i månadsavgiften.


 • Tvättstuga

2 maskiner, 1 torktumlare samt 1 torkskåp och mangel.   


 • Ventilation/Fläktar

Ventilationen utgörs av ett s.k. lågtrycks-ventilationssystem med fläktar på taket. Fläkt får under inga omständigheter kopplas till imkanalen, dvs. till fastighetens ventilationssystem. I kök får en kåpa monteras, alternativt en köksfläkt med kolfiltertillsats utan koppling till ventilationssystemet. Inte heller i badrummet får fläkt anslutas till fastighetens ventilationssystem.


 • Nycklar

Nycklar till fastigheten  är med spärrad profil vilket betyder att extra nycklar måste beställas via styrelsen.. Entréport, källardörr och gårdsdörr öppnas med portnyckel. Portnyckel används också för access till källaren via hissen.


 • Ombyggnad/Renovering av lägenhet

Innan ombyggnad/renovering pånörjas måste styrelsen informeras och i förekommande fall också godkännas av styrelsen.

Se detta dokument!


 • Balkonger

Balkonger byggdes mot gården år 2000 (1:or) samt 2013  (3:or plan 1-4)


 • Trappstädning

Sköts av externt bolag.


 • Gårdstädning

Utförs 2 gånger per år (höst och vår) av medlemmarna.
Årsredovisningar och andra dokument

Här finns övriga dokument.Utfört underhåll


Avloppsstammar

Stambyte 1996

Stamspolning 2016.


OVK

Rensning av luftkanaler och OVK utförd våren 2016.


Värme

Ny fjärrvärmecentral installerades 2006


Tak

2007 byttes taket


El

Nya elstigare och centraler 1996.


Fönster

Fönster/balkongdörrar mot gården målades 2014

Fönster mot gatan målades 2019.


Fasader

Målad 1996


Hiss

---


Mark och trädgård

---


Sopanläggning

---


Trapphus:

Ny entré-port installerades 2009.  2011 byttes dörrstängare och lås.


Radonmätning:

Radonmätning är gjord april 2018.  Halterna ligger under riktvärdet 200 Bq/m3.

Medelvärdet av 6 mätningar är 65 Bq/m3. Högsta uppmätta värdet är 130 och lägsta är 20Bq/m3

             


Copyright © All Rights Reserved